O nás| Firemní politika| Minulost a součastnost| Reference| Archiv
News

Firma Brokl a spol má nové webové stránky

Reference - přehled realizovaných zakázek

Vodohospodářské

 • údržba toku Kostěnky
 • Špitálský potok odstranění povodňové škody
 • údržba potoku od Rybitví - kapacita : 2,5 km
 • údržba Vendolského potoku SX - kapacita : 0,56 km
 • údržba tok SRI 10 Polička - kapacita : 0,45 km
 • údržba toku Žlebské Chvalovice - kapacita : 0,5 km
 • Hotelský potok Radčice - povodňová škoda
 • údržba Chlenského potoku - kapacita : 0,4 km
 • údržba vodního toku Čižová - kapacita : 0,72 km
 • údržba odvodnění Lpč.2 Bohumilečského potoku -
  kapacita : 1,83 km
 • údržba odvodnění Křičeň 0-1, 0-2 - kapacita : 2,55 km
 • údržba odvodnění Páteřově - Třesbosice - Jesenčany -
  UHMZ Svítkov - kap. : 1,8 km
 • údržba vodního toku Jalový potok - kapacita : 0,557
 • údržba vodního toku Králíky- kapacita : 0,675 km
 • údržba vodního toku Sopřežský - kapacita : 2,5 km
 • údržba vodního toku CRI. Zderaz - kapacita : 0,1 km
 • údržba odpadů 01 Morašice - kapacita : 0,777 km
 • údržba závlahy Cerekvice - Osík - kapacita : 0,73 km
 • údržba Kladrubského náhonu - kapacita : 1,8 km
 • rekonstrukce místní vodoteče v Býšti - údržba potoku - kapacita : 1,2 km
 • údržba HMZ Ulčnou - kapacita : 0,17 km
 • údržba vodního toku PF.JS - Břehy - kapacita : 0,45 km
 • údržba vodního toku Strašov - kapacita : 0,835 km
 • údržba vodního toku Zlatý crk - kapacita : 0,95 km
 • údržba vodního toku PP. Brložského - kapacita : 1,6 km
 • údržba Koudelský potok - kapacita : 1,1 km
 • údržba Blahovského potoka - kapacita : 0,55 km
 • údržba vodního toku Chvojnocká svodnice - kapacita : 1,3 km
 • údržba Badidolský potok - kapacita : 1,7 km
 • údržba Kounický potok - kapacita : 1,6 km
 • údržba Jablonného potoka - kapcita : 0,5 km
 • údržba vodního toku Ronovka - kapacita : 3,4 km
 • Nemošická údržba vodního toku - kapacita : 0,75 km
 • údržba vodního toku Stříble - kapacita : 1,6 km
 • údržba vodního toku Sloupnický - výstavba kamenné zdi
 • údržba Panský Odpad - sečení - kapacita : 1,2 km
 • údržba Drozdice - Mětice - Č. za Bory - kapacita : 2,5 km
 • údržba LP3 Živanické - kapacita : 0,47 km
 • údržba Slatina E87F87 - kapacita : 1,1 km
 • údržba odvodnění Stéblová Srch - kapacita : 0,96 km
 • údržba Moravské Sázavy - kapacita : 0,4 km
 • údržba Spojilský odpad - kapacita : 1,3 km
 • Čištění vodotečí - Trnovský odpad pro SVS Pardubice
 • údržba HMZ Lukavicec - kapacita : 0,9 km
 • údržba HMZ - meliorační kostra Bohdaneč Zastávka - kapacita : 2,1 km
 • údržba HMZ - meliorační kostra Bohdaneč Cvičák - kapacita : 3,2 km
 • údržba HMZ Časy ??. A+B - kapacita :1,3 km
 • údržba HMZ Brozany - kapacita : 0,5 km
 • údržba HMZ Sezemice - stavby Počáply - kapacita : 0,7 km
 • údržba HMZ Ulčnou - kapacita : 0,17 km
 • údržba HMZ Ohrazenice - Trnová - kapacita : 0,95 km
 • údržba HMZ Spojilský odpad I. - kapacita : 0,9 km
 • údržba HMZ Týniště nad Orlicí - kapacita : 3,865 km
 • údržba HMZ Mravín - kapacita: 0,9 km
 • údržba HMZ Jestřábí kanál - kapacita : 1,379 km
 • údržba HMZ Choteč - kapacita : 1,08 km
 • údržba HMZ Chvojenec - kapacita : 2,01 km
 • údržba HMZ Chvojenec - kapacita : 1,2 km
 • údržba HMZ Opatovický kanál - kapacita : 0,65 km
 • údržba HMZ Břehy 17+ Břehy 23 - kapacita : 1,95 km
 • údržba HMZ Holicko III. B - kapacita : 1,2 km
 • údržba HMZ Petrovice - odpady B.01 - kapacita : 1,15
 • údržba HMZ závlahy Opat. Kanál - kapacita : 1,15
 • údržba HMZ Čankovice - kapacita : 1,1 kmPozemní stavby - sanační omítky, fasády, zateplovací systémy a nátěry

 • Rekonstrukce fasády včetně nátěru - Vysoké Mýto
 • Sanační omítky - ZŠ Krouna
 • Sanace omítek a zateplovací systém - Hemodializační středisko - budova C, Nuselská poliklinika Praha
 • Rekonstrukce fasády na penzionu v Hradci Králové
 • Sanace omítek a zateplovací systém - rekonstrukce objektu č.9, PS Kostelec nad Orlicí - tábor pro uprchlíky
 • Sanační omítky, nátěr a zateplovací systém pro firmu JINGS, Poliklinika Masarykův dům v Náchodě
 • Montហsanačních omítek - Nadace zpěvu, Opletalova 335, Hradec Králové
 • Montហsanačních omítek - Mateřská škola Rosice nad Labem
 • Montហsanačních omítek - II. etapa - rekonstrukce objektu č.9, PS Kostelec nad Orlicí - tábor pro uprchlíky
 • Dodávka a montហsanačních omítek do domu firmy LABO, Milheimova ulice v Pardubicích
 • Oprava fasády a nátěr bytového domu - Holubova ulice - Holice
 • Rekonstrukce a nátěr Kostela nejsvatější Trojice ve Vysoké Mýtě
 • Oprava a nátěr zemědělské usedlosti v obci Lhota u Vysokého Mýta
 • Nátěr domu v Pardubicích pro firmu JINGS Pardubice
 • Dlaždické práce pro firmu REAL v obci Skuteč
 • Dlaždické práce pro firmu ČCHM Pardubice

Dopravní stavby

webmaster