O nás| Firemní politika| Minulost a součastnost| Reference| Archiv
News

Firma Brokl a spol má nové webové stránky

Údržba toku Kostěnky

Účel akce

Ochrana před povodněmi, zajištění stability koryta a ochrana přilehlého pozemku


Popis akce

Jedná se o vodní tok, jehož koryto je zpevněno kamennou dlažbou. Z průtočného profilu byl odstraněn nános splavenin, který byl likvidován na určené skládce. Dále bylo pokáceno několik stromů včetně náletového křoví, které bránilo v plynulém odtoku vody

webmaster